Gordon Selfridge adalah pendiri salah satu departement store di London—Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Ia mencapai sukses dengan menjadi seorang “Pemimpin” dan bukan “Boss”.

Apakah perbedaan antara pemimpin dan boss? Dibawah ini adalah perbandingan yang diberikan oleh Gordon Selfridge antara orang yang bertipe pemimpin dan orang yang bertipe boss:

  1. Seorang boss memperkerjakan bawahannya, tetapi seorang pemimpin mengilhami mereka.boss-employee-cartoon,F-N-194963-13
  2. Seorang boss mengandalkan kekuasaannya, tetapi seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik.
  3. Seorang boss menimbulkan ketakutan, tetapi seorang pemimpin memancarkan kasih.
  4. Seorang boss mengatakan ‘aku’, tetapi seorang pemimpin mengatakan ‘kita’.
  5. Seorang boss menunjukan siapa yang bersalah, tetapiseorang pemimpin menunjukan apa yang salah.
  6. Seorang boss tahu bagaimana sesuatu dikerjakan, tetapi seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya.
  7. Seorang boss menuntut rasa hormat, tetapi seorang pemimpin membangkitkan rasa hormat.
  8. Seorang boss berkata ‘pergi’, tetapi seorang pemimpin berkata ‘mari kita pergi’.

Jadilah seorang pemimpin. Bukan seorang boss.

Advertisements